โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะ

ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ

“โครงการเราชนะ” ที่นายกฯลุงตู่ทุ่มงบ 2.1 แสนล้านบาท แจกฟรีประชาชน 31 ล้านคน เอาไปใช้แก้ขัดคนละเจ็ดพันบาท ประเมินจุดดีจุดด้อยแล้วถือว่า…สอบผ่าน!! คะแนนเต็ม 10 ได้ไป 7 คะแนนปัดเศษอีกนิดหน่อย

ยังเหลือติดกระเป๋าอีก 3 แสน ล้านบาท

แม้ครั้งนี้นายกฯลุงตู่แจกฟรีไม่ปังเท่าครั้งก่อน

แต่ยิงกระสุนตรงเป้ามากกว่า!!

เพราะครั้งนี้ รัฐบาลเปลี่ยนเงื่อนไขไม่แจกเงินสดก้อนใหญ่ แต่แบ่งซอยโอนเงินเข้าบัญชีเป็นรอบๆ เป็นเบี้ยต่อไส้ให้พอเหมาะกับความจำเป็นในการใช้จ่าย

ข้อสำคัญ เบิกเงินสดไม่ได้ เอาไปใช้หนี้ไม่ได้ เอาไปแทงหวยไม่ได้ เอาไปซื้อเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ได้

เงินที่รัฐบาลแจกให้ต้องนำไปใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพ และกระจายรายได้ให้ผู้ค้าขายรายย่อย เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแจกฟรีรอบใหม่ 31 ล้านคน แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่

1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้รับโอนเงินเพิ่มพิเศษในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ 675 บาท หรือ 700 บาทต่อคน รวมไม่เกิน 5,600 บาท

2.กลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง 16 ล้านคน จะได้รับโอนเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท 7 ครั้ง เป็นเงิน 7,000 บาทต่อคน

แต่จะต้องผ่านด่านคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้น เพื่อคัดแยกผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงสเปกออกไปก่อน เช่น…

ใครที่อายุไม่ครบ 18 ปี ไม่มีสัญชาติไทย หมดสิทธิ์!!

ใครที่มีชื่อในบัญชีรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 หมดสิทธิ์!!

ใครที่เป็นข้าราชการ พนักงานลูกจ้างหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หมดสิทธิ์!!

ใครที่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมิน อยู่ในฐานภาษีเกินปีละ 3 แสนบาท หรือ มีรายได้ประจำเกินเดือนละ 25,000 บาท หมดสิทธิ์!!

และใครที่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท ถือว่าหมดสิทธิ์

แม่ลูกจันทร์” คาดว่ากลุ่มผู้มีแอปเป๋าตังราว 3 ล้านคน อาจถูกตัดสิทธิ์ (ไม่ได้รับเงินแต๊ะเอีย 7,000 บาท จากลุงตู่)

จะมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้รับเงินแจกฟรีไม่เกิน 13 ล้านคน (จากทั้งหมด 16 ล้านคนเศษ)

ทำให้รัฐบาลประหยัดงบแจกฟรีไปอีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ส่วนกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างแรงงานนอกระบบ หรือกลุ่มผู้ค้าขายรายย่อย ซึ่งไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีแอปเป๋าตัง

กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ และต้องยืนยันความยินยอมให้ตรวจสอบคุณสมบัติ

สรุปว่า ใครอยากได้เงินแจกฟรี ต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เสียก่อน

ใครไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ย่อมหมดสิทธิ์ได้รับเงินแจกฟรี 7,000 บาทจากลุงตู่

แล้วคนที่ไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟน จะทำยังไงดีหว่า??