เงื่อนไขขึ้นเงินรางวัล ‘หวย’ ที่ธนาคารออมสิน

เศรษฐีใหม่รู้ยัง! “ถูกหวย” ไปขึ้นเงินรางวัล “สลากกินแบ่งรัฐบาล” ที่ธนาคารออมสิน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สำหรับคนที่โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย จะได้รับความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกเว้นรางวัลที่ 1 ต้องไปรับโดยตรงที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

ล่าสุด วันนี้( 20 พ.ค.63)  “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” เปิดเผยว่า เพจเฟซบุ๊ก GSB Society ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “หวยแวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา” สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หวย

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
  2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน  รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  3. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการรับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

1. จ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มมาขอขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น

2. บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอรับขึ้นเงินรางวัล ที่นำมาแสดงต้องเป็นคนเดียวกัน

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)

2. ต้องมีบัญชีประเภท “เผื่อเรียก” กับธนาคารออมสิน  (กรณีการฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินข้ามเขต ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)