เคาะหวยรูปแบบใหม่ไตรมาส 1 ปีหน้าเล็งขายผ่านเว็บ-แอพฯ คัดคนซื้อกันข้อครหามอมเมา

เคาะหวยรูปแบบใหม่ไตรมาส 1 ปีหน้าเล็งขายผ่านเว็บ-แอพฯ คัดคนซื้อกันข้อครหามอมเมา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงการออกสลากรูปใหม่ นอกเหนือจากสลากใบว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการ ที่มี่นายนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากเป็นประธานอนุกรรมการพิจาณรสลากรูปแบบใหม่ ได้ศึกษาเกือบแล้วเสร็จ คาดว่าในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า สรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร และทำได้ไม่ได้อย่างไร โดยการออกสลากใหม่ต้องคำนึงถึงผู้ค้าคนพิการด้วย

นายพชร กล่าวว่า ในเบื้องต้นจะมีการนำใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขายสลาก เช่น ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อประโยน์ในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงในการมอบเมา เช่น ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนก่อนซื้อสลาก เพื่อป้องกันเยาวชนมาซื้อสลาก โดยคนมาเล่นเกมสลากรูปแบบใหม่นี้จะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ต้องเป็นผู้มีรายได้ชัดเจน โดยเอาฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือการส่งเงินเข้าประกันสังคมมาร่วมพิจารณาด้วย  แม้จะออกสลากใหม่ แต่คาดว่าจะไม่กระทบสลากใบ ยังมีต่อไป เพราะมองว่าเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกัน

“สลากรูปแบบใหม่จะใช้ระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีมาช่วยทำให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อได้ชัดเจน แก้ปัญหาถูกกล่าวหาว่ามอมเมา ซึ่งจะไม่เหมือนสลากใบ แม้จะห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีมาซื้อ แต่ในทางปฏิบัตทำได้ยาก เพราะการซื้อขายเปลี่ยนมือได้ตลอดเวลา คาดว่าหากคณะกรรมการสลากเห็นชอบช่วงไตรมาส 1 ปีหน้าจะใช้เวลาประชาพิจารณา 6 เดือนถึง 12 เดือน เพื่อให้สังคมได้มีการถกเถียงให้ตกผลึกหลังจากนั้นคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการเสนอทางกฎหมายเพื่อออกสลากใหม่ รวมไปถึงการเสนอไปยังยังฝ่ายนโยบาย”นายพชร กล่าวอ่านเพิ่มเติม