หาทางรื้อโควตาแก้หวยแพง

หาทางรื้อโควตาแก้หวยแพง

สลากเตรียมรื้อโควตา เปิดลงทะเบียนผู้ค้าใหม่ ชงกรรมการสลากเคาะ 23 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเวทีเสวนา “การปรับโครงสร้างการกระจายสลาก รวมถึงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา” เพื่อเปิดรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าขายที่อยู่ในระบบโควตา ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงคนขายที่ไม่ได้โควตา หรือไม่ได้รับการจัดสรรสลาก ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมเสนอทางออก ในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ปัญหาสลากเกินราคามากขึ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา สลากมีราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90 บาทต่อใบ จากมีผู้ขายหน้าใหม่เข้ามามากขึ้นกว่า 1 แสนคน จากผลกระทบของโควิด-19 ไม่มีงานทำก็มาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

นอกจาก มีคนไปรับซื้อสลากจากที่โควต้าถึงหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ทำให้คนขายจริงจึงเปลี่ยนเป็นคนขายช่วงแทน เพื่อหวังกำไรเฉพาะหน้า และนำเงินกำไรไปซื้อรอบสองที่ตลาดขายส่งยิ่งทำให้สลากมีราคาที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ก.ย. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ดสลาก) จะมีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เบื้องต้นจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนของผู้ขายสลากใหม่ทั้งระบบ ทั้งในส่วนระบบโควตาและระบบทั่วไป เนื่องจากมีการลงทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2557 โดย คณะกรรมการบริหารจัดการสลากจะมีการสรุปอีกครั้งก่อนเสนอบอร์ดพิจารณาต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องการขอให้เพิ่มการจัดพิมพ์สลากเพิ่ม พบว่า ความต้องการขายน่าจะเกิน 100 ล้านฉบับจริง แต่ความต้องการซื้อไม่ได้เพิ่มเกิน 100 ล้านฉบับ ดังนั้นจึงเห็นว่าจะไม่เพิ่มการพิมพ์สลากเกินจากปัจจุบัน เพราะไม่มีเหตุที่จะเพิ่มได้

ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็น เช่น บางกลุ่มเห็นว่าควรเพิ่มสลาก ให้ตรงตามความต้องกรของผู้ขาย ควรลดราคาสลาก ลดเหลือราคาฉบับละ 40 บาท หรือ 20 บาท ให้รายย่อยอยู่ได้ เพราะการขายเปลี่ยนมือจะถูกกำจัดออกไป บางกลุ่มเห็นว่าไม่ควรเพิ่ม ยิ่งมีสลากเพิ่ม ยิ่งรวมชุดง่ายขึ้น ผู้เสียประโยชน์คือผู้จำหน่ายรายย่อย

นอกจากนี้ เสนอแนวทางป้องกันการเปลี่ยนมือ โดยมีการลงทะเบียนที่ปลายทาง ให้แสดงบัตร ตัวแทนและจุดขาย ควรทำประกันกลุ่มให้ผู้จำหน่าย ส่วนการจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขอให้ดูแลผู้ค้าเดิม คือสลากใบ และรองรับคนรุ่นใหม่ ซื้อผ่านมือถือ ควรมีระบบการสะสมเงินให้กับผู้ซื้อ ทีละ สองบาทสามบาท เหมือนการสะสมเงินออมให้กับผู้ซื้อ เหมือนกองทุนการออม ให้ยกเลิกการจับกุมผู้จำหน่าย เนื่องจากสลาก 5 เล่มไม่พอขาย จำเป็นต้องซื้อมาเพิ่ม

ขณะที่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ระบุว่าได้รับสลากรายละ 5 เล่มตั้งแต่ปี 2538 ไม่เพียงพอ จึงขอสลากเพิ่ม ให้คนขายจริง ควรเพิ่มเป็น 10 เล่ม หรือตามความสามารถในการจำหน่าย และไม่ว่าจะพิมพ์สลากเพิ่ม หรือเป็นระบบออนไลน์ ให้คำนึงการเป็นไปตาม พรบ.สลากฯ ฉบับแก้ไขใหม่ด้วย ข้อที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของผู้พิการด้วย ส่วนกลุ่มสลาก 5 ภาค เสนอว่าควรพิมพ์สลาก 2-2-1 ทั้งหมด มีการจัดจุดนำหน่าย 80 บาท และให้สลากจำหน่ายเพียงพอต่อการดำรงชีพ