สำนักงานสลากฯ ชะลอประชาพิจารณ์หวยออนไลน์ หลบพิษโควิด-19

สำนักงานสลากฯ ชะลอประชาพิจารณ์หวยออนไลน์ หลบพิษโควิด-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า กองสลากชะลอการเปิดทำประชาพิจารณ์ผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ จากเดิมที่จะเปิดทำประชาพิจารณ์ในช่วงเดือนมี.ค.63 เนื่องจากสำนักงานสลากฯ รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงก่อน แต่เชื่อว่าจะได้เห็นการเปิดทำประชาพิจารณ์ภายในปีนี้

“บอร์ดชุดนี้มีความตั้งใจและอยากทำให้สลากออนไลน์เกิดขึ้นได้ในยุคบอร์ดชุดนี้ ซึ่งเหลือเวลาอยู่อีก 2 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะให้เราทำหรือไม่ โดยผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ที่ศึกษาอยู่มี 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สลาก 12 นักษัตร, สลากออนไลน์ตัวเลข 3 ตัว, สลากลอตโต้ และสลากตัวเลข 6 หลักเดิมแต่จะเพิ่มมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ” นายธนวรรธน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯ เคยนำเสนอผลิตภัณฑ์ 12 นักษัตรสู่สังคมแล้ว ซึ่งประชาชนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมาก  ทั้งในเรื่องการมอมเมา การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดในการจำหน่ายสลากในราคา 80 บาท  แก้หวยใต้ดินไม่ได้ รวมทั้งกระทบผู้ขายด้วย  ซึ่งในมิติดังกล่าวสำนักงานสลากฯ จึงได้กลับไปทบทวนและศึกษาพิจารณาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 4 รูปแบบ เชื่อว่าจะครอบคลุมและดูแลได้ตรงจุดมากขึ้น เช่น สลากแบบออกรางวัลตัวเลข 6 หลัก สำนักงานสลากฯ จะใช้รูปแบบผู้จำหน่ายคนเดิม แต่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเข้าไปแก้ไขการโกงราคาจำหน่ายสลากเกิน 80 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่สำนักงานสลากฯ ต้องการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ เป็นเพราะว่าต้องการแก้ไขการจำหน่ายสลากเกินราคา 80 บาท อย่างไรก็ดี  หากสังคมยังปฏิเสธ หรือมีข้อโต้แย้ง สำนักงานสลากฯ ก็พร้อมที่จะหยุดการดำเนินการ เพราะสำนักงานสลากฯ ฟังเสียงประชาชนเป็นส่วนมาก แต่หากสังคมคิดว่าจะรับพร้อมรับฟังทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง สำนักงานสลากฯ จะรับฟังทุกมิติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา เชื่อว่ารูปแบบใหม่จะทำให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ขณะที่ พ.ต.อ. บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน 5 ปีที่ผ่านมา นำส่งรายได้ให้แผ่นดินสูงสุดในลำดับต้นตลอดมา โดยมีจำนวนรายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปี 2562  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งรัฐสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนเงินกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท และได้ดำเนินการออกสลากการกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 16 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าร่วม 8,000 ล้านบาทด้วย นอกจากนี้ สำนักงานสลากฯ ยังนำรายได้ที่ส่งเข้ากอง 3-4% มาช่วยเหลือและดูสังคม โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและสาธารณสุขด้วย