สลากกินแบ่งรัฐบาล แชมป์ส่งรายได้เข้าแผ่นดิน

สลากกินแบ่งรัฐบาล แชมป์ส่งรายได้เข้าแผ่นดิน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อเดือนก.ย. ที่ผ่านมา สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวม 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 188,800 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598 ล้านบาท 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท 5.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท 6.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 8,890 ล้านบาท 7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท 8.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230 ล้านบาท 9.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท 10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท และอื่นๆ 22,529 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายจัดเก็บ 159,800 ล้านบาท แต่โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย.