ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

ผลตรวจสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

อันดับที่ 1

ออก 3 ครั้ง จำนวน 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 10 พ 1210657 งวดที่ 8 J 3729172 งวดที่ 8 น 9492281

อันดับที่ 2

ออก 5 ครั้ง จำนวน 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 10 ฌ 0424867 งวดที่ 10 น 9037803 งวดที่ 10 ฬ 8295167 งวดที่ 8 ว 4534751 งวดที่ 9 M 2657853

อันดับที่ 3

ออก 5 ครั้ง จำนวน 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0277178       0583287       1300223      4910302       9008352

อันดับที่ 4

ออก 10 ครั้ง จำนวน 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0067714 2220271 2304312 3135975 7436535

8072259 8404070 8630701 8663740 9258712

อันดับที่ 5

ออก 20 ครั้ง จำนวน 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0031252 0355772 1653240 2091348 2607295

2796003 3402028 4581358 4870525 5087038

5145446 5190744 6493984 6588272 7330085

7531846 7926508 8588417 8745716 8994081

เลขท้าย 6 ตัว

ออก 2 ครั้ง จำนวน 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท

090854   169679

เลขท้าย 5 ตัว

ออก 2 ครั้ง จำนวน 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท 

27251   55308

เลขท้าย 4 ตัว

ออก 4 ครั้ง จำนวน 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท

2313   3575   4743   6672