ขอเลื่อนหวยออกอีกครั้ง เป็น 16 พ.ค. 63

สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก เตรียมยื่นหนังสือถึงบอร์ดกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเลื่อนการออกรางวัลออกไปอีกครั้ง เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 หลังหวยยังขายไม่ได้

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ และงวดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น ๒ พฤษภาคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ล่าสุด สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก เตรียมยื่นหนังสือถึงบอร์ดกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลา 13.00 น. ในวันนี้ เพื่อขอให้เลื่อนการออกรางวัล ออกไปอีกเป็น 16 พฤษภาคม 2563 หลังหวยยังไม่สามารถออกจำหน่ายได้